Fatura Basımında Gerekli Evraklar


Ana Sayfa \ Fatura Basımında Gerekli Evraklar

MALİYE EVRAKLARI: 

Fatura, Sevk İrsaliyesi, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu vb. Resmi Evrak basımında Maliye tarafından istenen belgeler:

* Vergi Levhası Fotokopisi
* Oda Sicil Kaydı Fotokopisi
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Son aya ait KDV Beyannamesi
* İmza Sirküleri

Maliye ile Anlaşmalı Resmi evrak basımında doğrudan Maliye ile Anlaşmalı Matbaa ile şahsen veya muhasebeciniz aracılığı ile bağlantıya giriniz.

Kesinlikle ( Pazarlamacı tabir edilen ) kişileri özellikle Resmi evrak işlerinizde aracı olarak kullanmayınız.

İş tesliminden önce tutanak yada bilgi formu imzalamayınız. ( Teslim öncesi imzalamanız halinde evrakları teslim almış olarak kabul edilirsiniz)

Maliye ile Anlaşmalı her hangi bir belgenizi teslim alırken Seri / Sıra Numaralarını kontrol ederek alınız. Size teslim edilen Seri / Sıra numaraları ile imzalamış olduğunuz ‘’ Bilgi Formu ‘’ kayıtları aynı olmalıdır. Siz imzalamış olduğunuz ‘’ Bilgi formunda ‘’ yer alan Seri / Sıra numaralarından sorumlusunuz.